Sayıştay raporundan: Merkez Bankası’nda ihalesiz ihale; bütçesinde mevzuata aykırı ödeme!

Merkez Bankası’nın 132 ihalesinin 65’ine istisna uyguladığı öğrenildi. Öte yandan Sayıştay’ın raporunda, Merkez Bankası bütçesinden SGK’ye özel bir sigorta şirketi ile bağıtlanan 69.8 milyon TL tutarındaki sözleşme kapsamında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

İhalelerde “istisna” hükmü

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, denetimlerde Merkez Bankası’nın farklı birimleri tarafından 2022’de yapılan ihalelerin Kamu İhale Yasası’nın “istisna” hükümlerine göre ihalesiz gerçekleştirildiği belirtildi. Özel bir ihale yöntemi olan “istisna” uygulamasının, 2022’de gerçekleştirilen ihalelerin yarıdan fazlasında esas alındığı belirlendi. Bunun “olağan” bir ihale uygulaması haline geldiği, olağan ihale yöntemlerinin ise “istisna” olarak kullanıldığı kaydedildi. İncelemelerde idare merkezi bünyesinde gerçekleştirilen ve Sayıştay’ın denetim alanında olan toplam 132 mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalesinin 65’inin istisna kapsamında gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu ihaleler arasında yer alan ancak istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan hareketlilik dikkat çekti.

TMSF’de fondan tedavi parası

Sayıştay’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim raporunda da fon personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası gereğince zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında olmalarına karşın bunların tedavi ve ilaç giderleri için fon bütçesinden ayrıca ödeme yapıldığı da tespit edildi. Raporda, “Tutarları aşan kısmın, anlaşmalı olmayan özel sağlık kurumlarına gidişlerde ise tedavi giderinin tamamının fon personeli tarafından karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir” dendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x